Waar sta je? Wat zoek je? Wat zijn je drijfveren? Durf en wil je naar jezelf kijken? Kom naar Yogapraktijk Ineke Amaro

ADEM & MEDITATIE

bamboowaterkopieAdem is de fysieke tegenhanger van de geest.


In deze meditatie is alle aandacht gericht op de ADEM. Dit is een intensieve meditatievorm.


Je geeft tijdens de meditatie je aandacht aan je adem, en niet aan de klanken en de muziek. Deze meditatie geeft je de gelegenheid om via de uitademing afvalstoffen af te geven, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.


Meenemen: Badlaken (draag losse (katoenen) kleding).


De cursus wordt gegeven op zaterdagochtend van 09.15 tot ongeveer 11.30 uur (na afloop drinken we thee) meer informatie omtrent de datum is te lezen, in de rubriek 'nieuws '.