Waar sta je? Wat zoek je? Wat zijn je drijfveren? Durf en wil je naar jezelf kijken? Kom naar Yogapraktijk Ineke Amaro

Amaro Links

Onder het hoofd " Prana-studio" treft u de gegevens aan over de verschillende door mij te geven massagetechnieken/mogelijkheden. 

Onder het hoofd " verhalen vertellen " vindt u uitleg over een nevenactiviteit mijnerzijds.

" Gedichten en muziek " is de volgende link en daar vindt u informatie over een activiteit van Theo van der Leer.