Waar sta je? Wat zoek je? Wat zijn je drijfveren? Durf en wil je naar jezelf kijken? Kom naar Yogapraktijk Ineke Amaro

YOGA

rode poorten
De weg van YOGA wordt in verschillende tradities beschreven. De sutra's van Patanjali over yoga zijn helder, en ze kunnen dienen als het ultieme voorbeeld van hoe een geestelijke ontwikkeling kan verlopen. Ik zal beknopt de 8 treden van yoga (Ashtamarga) benoemen.

1. Yama(tucht) 2. Niyama (zelftucht) 3. Asana (houding) 4.Pranayama (adembeheersing) 5. Pratyahara (terugtrekken) 6. Dharana (concentratie) 7. Dhyana (meditatie) 8. Samadhi (eenwording).


Er zijn wereldwijd vele yoga systemen beschreven. Yoga betekent eenwording, en dat kan iedereen op zijn eigen manier doen. Wat yoga niet is, is een geloof, een therapie.


We zijn op zoek naar een definitie van yoga, en er zijn er velen. Patanjali zegt : "het is het tot staan komen van de wervelingen van de mind". Met het woord mind wordt bedoeld ego, verlangens, hoop, filosofieen, religies, geschriften. Mind omvat alles waar je aan kunt denken. Dus het tot staan komen van de wervelingen van de mind is het tot staan komen van het bekende. Dit alles klinkt misschien zweverig of onduidelijk.


Ik haal een verhaal aan van Bodhidharma, (Meester 6de eeuw). De keizer bezocht hem en zei " Mijn mind is erg onrustig. U bent een groot Meester en ik vraag u wat ik moet doen om mijn mind tot rust te brengen."


Bodhidharma zei: "U hoeft helemaal niets te doen. Breng mij eerst eens uw mind." De keizer kon dit niet volgen, en vroeg "Wat bedoelt u?". Bodhidharma vroeg de keizer om vroeg in de ochtend met zijn mind te komen als er niemand in de buurt was. De keizer kon die nacht niet slapen en vroeg zich af wat Bodhidharma bedoelde met 'neem uw mind mee". De keizer besloot vroeg in de ochtend naar de afspraak te gaan en vond Bodhidharma zittend op zijn kussen. Hij zei: "Dus u bent gekomen ? Waar is uw mind ? De Keizer zei: "Wat zit u te kletsen. Als ik hier ben is mijn mind hier, het is niet iets dat ik ergens kan laten liggen. Het zit in me."


Bodhidharma zei: "Dus het staat vast dat de mind in u zit. De keizer was het daar mee eens.


Bodhidharma vroeg de keizer zijn ogen te sluiten en erachter proberen te komen waar zijn mind zit. Hij vroeg de keizer direct de bewuste plaats door te geven want dan zou hij hem tot rust brengen. De keizer sloot zijn ogen, en zocht en keek, echter hoe meer hij keek werd hij zich er van bewust dat er geen mind is, dat de mind een actitiveit is. Het is niet iets wat daar of daar zit, je kunt het niet aanwijzen. Het werd een absurde onderneming. Het is heel simpel als het een activiteit is, doe die activiteit dan niet, dat is alles.


De keizer deed zijn ogen open en zei, buigend voor Bodhidharma "de mind is nergens te bekennen." Bodhidharma zei "dan heb ik hem tot rust gebracht."


Als je je onrustig voelt, kijk dan naar binnen waar die onrust is. Je bent in yoga als er geen mind is. Ja, dan komt de vraag "Hoe moet ik ophouden, de mind gaat maar door?"


Door te kijken als een toeschouwer, zonder je druk te maken, zonder iets te doen.


goudencirkelkopie